Ajánlás

Mikor megkaptam a kéziratot átolvasásra, nagy izgalommal vettem a kezembe, mert tudtam, hogy ezt megelőzően semmilyen magyar nyelvű IFR kiadvány nem látott még napvilágot, hogy ez lesz az első anyanyelvünkön íródott, műszeres repülésről szóló könyv.

Nem egyszer éreztem pilóta tanulmányaim folytatása közben, hogy jól jött volna egy hasonló oktató könyv; minden vágyam volt, hogy magyarul olvashassak a témáról, de sajnos csak angol nyelven adatott meg a lehetőség, és – legyünk őszinték – azért az nem ugyanaz.

Mikor elkezdtem olvasni ezt a könyvet, nagy beleéléssel és kíváncsisággal haladtam lapról lapra. Tudni akartam, hogy egy ilyen vitathatatlanul magas szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkező oktató milyen formában tárja elém a téma ismeretanyagát.

Meg kellett állapítsam, hogy e könyv tökéletesen ábrázolja az IFR repülés elméleti ismereteit. Ha a szerző ismeretlen lenne számomra, nem pedig barátom és oktatóm egy személyben, akkor is azt mondanám, hogy a könyv szenzációs! De így, hogy tudom kiről is van szó, hogy egy olyan ember írta, kinek szíve-lelke, életének motorja a repülés,  csak annyit mondok, hogy a kedves olvasó egy elkötelezett és tapasztalt repülési oktató szakember írását tartja kezében.

Tóth Csaba élete túlnyomó részét a levegőben tölti, így hálásak lehetünk érte, hogy tanácsait összegezte ebben a műben, és ezáltal egy olyan kiadvány született, mely tükrözi az IFR repülés oktatásának minden mozzanatát, több évtizedes, sziklaszilárd gyakorlati tapasztalatokkal támogatva.
Nagyon hiányzott ez a kiadvány a magyar pilótanövendékek könyvtárából, és biztos vagyok benne, hogy sok segítséget fog nyújtatni a jövő pilótatanulóinak a műszeres repülés elméletének elsajátításához.

Gelencsér László